Chơi trò chơi Nhà tạo mẫu nhí

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Chơi trò chơi Nhà tạo mẫu nhí

  • Đặt tên cho từng kiểu tóc.

  • Nói về kiểu tóc em thích.

Bài làm:

  • Tên kiểu tóc: tóc búi, tóc vuốt, tóc hai bên, tóc ngắn.

  • Em thích kiểu tóc hai bên nhìn rất ngộ nghĩnh và đáng yêu.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021