Đọc lại thời gian biểu của cầu thủ nhí Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi

  • 1 Đánh giá

6. Viết thời gian biểu

a) Đọc lại thời gian biểu của cầu thủ nhí Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi:

  • Bạn Đình Anh lập thời gian biểu cho những buổi nào trong ngày?

  • Mỗi cột trong thời gian biểu viết những nội dung gì?

b) Viết thời gian biểu một buổi trong ngày của em.

Bài làm:

6. Viết thời gian biểu

a)

  • Bạn Đình Anh lập thời gian biểu cho: buổi sáng, trưa, chiều, tối.

  • Mỗi cột trong thời gian biểu viết những nội dung: thời gian, công việc

b) Thời gian biểu một buổi trong ngày của em.

Thời gianCông việc
Buổi sáng
  • Thức dậy
  • Vệ sinh cá nhân
  • Ăn sáng
  • Tới trường
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021