Trao đổi về lợi ích của việc đọc sách

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Trao đổi về lợi ích của việc đọc sách.

Bài làm:

Lợi ích của việc đọc sách:

  • Đọc sách để tìm hiểu, nâng cao nguồn thức của bản thân.

  • Sách giúp chúng ta biết yêu thương và trân trọng những người xung quanh mình hơn.

  • Sách giúp chúng ta mở mang đầu óc, thư giãn tâm hồn, có thể hiểu thêm về cuộc sống xung quanh mình tốt hơn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021