Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ-buổi-tiết).

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Thời khóa biểu.

1. Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ-buổi-tiết).

2. Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (buổi-thứ-tiết).

3. Kể tên các tiết học của lớp 2B vào ngày thứ 5.

4. Vì sao học sinh cần thời khóa biểu?

2. Viết:

a) Nghe-viết: Chuyện của thước kẻ (Từ đầu đến cả ba.)

b) Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh, dùng để chỉ:

  • Một loại quả vỏ có gai, khi chín màu đỏ, thường dùng để nấu xôi.

  • Con vật thường gáy báo hiệu ngày mới.

  • Con vật gần giống cua biển, vỏ có hoa, càng dài.

(c) Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô trống:

Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ-buổi-tiết).

Đọc thời khóa biểu theo từng ngày (thứ-buổi-tiết).

Bài làm:

1.

3. Tên các tiết học của lớp 2B vào ngày thứ 5: Toán, Tiếng Việt, Mĩ thuật, Âm nhạc, Tự học có hướng dẫn.

4. Học sinh cần thời khóa biểu vì nhờ có thời khóa biểu học sinh sẽ biết được mình học ở lớp nào, học môn nào ở đâu trong cả tuần học tập tại trường..

2.

a) Nghe-viết

b) gấc, gà, ghẹ.

(c) chẳng, chẳng, tranh, trong -> cái gương.

nhau, bao, bao -> đôi dép.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021