Đọc một bài viết về bạn bè, chia sẻ về bài viết đã đọc

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một bài viết về bạn bè.

a) Chia sẻ về bài viết đã đọc.

b) Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Giới thiệu với bạn về trang phục em thích.

Bài làm:

1.

  • Tên bài đọc: Cõng bạn đến trường.

  • Tên bạn: Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu

  • Thông tin thú vị: Minh Hiếu đã cõng Tất Minh ngày ngày đến trường đi học.

2. Trang phục em yêu thích là chiếc áo dài Việt Nam. Vì em thấy các chị, các cô mặc lên người trông vừa thiết tha vừa duyên dáng. Áo dài làm toát lên vẻ đẹp nữ tính của người con gái Việt.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021