[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 3: Những cái tên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 3: Những cái tên trang 34 sgk tiếng việt 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Khởi động

Nói với bạn về tên của em theo gợi ý

Trả lời:

  • Tên của em là Minh Hạnh.

  • Bố đã đặt tên này cho em.

  • Minh Hạnh có nghĩa là thông minh và hạnh phúc.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Những cái tên

1. Khi đặt tên, cha mẹ ước ao điều gì cho con?

2. Dòng thơ nào trong khổ thơ 3 cho thấy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý?

3. Cái tên nhắc bạn nhỏ điều gì?

4. Em cần giới thiệu tên mình với ai? Khi nào?

2. Viết: Có chí thì nên.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Cách viết các từ ngữ ở thẻ màu xanh và thẻ màu hồng có gì khác nhau? Vì sao?

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Tìm các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên.

b) Viết tên 2 bạn trong lớp

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Nói với người thân về tên của một vài bạn trong lớp.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021