Tìm từ ngữ trả lời câu hỏi làm gì? trong từng câu dưới đây

 • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động có tiếng:

 • tập

 • đọc

 • hát

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a) Đặt 1-2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

b) Tìm từ ngữ trả lời câu hỏi làm gì? trong từng câu dưới đây:

 • Kim trò chuyện với người bạn mới.

 • Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực.

Bài làm:

3.

 • tập: tập viết, tập nói, học tập

 • đọc: đọc sách báo, học hiểu, đọc truyện

 • hát: ca hát, hát hò, hát bè

4.

a)

 • Cu Tin đang tuổi tập nói bập bẹ.

 • Em rất yêu ca hát.

b) Từ ngữ trả lời câu hỏi làm gì? trong từng câu dưới đây:

 • Kim trò chuyện với người bạn mới.

 • Thước kẻ xin lỗi bút chì và bút mực.

 • 31 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021