Vì sao bọ rùa lạc mẹ? Những việc làm nào cho thấy kiến biết chia sẻ với bọ rùa?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Bọ Rùa tìm mẹ

1. Vì sao bọ rùa lạc mẹ?

2. Những việc làm nào cho thấy kiến biết chia sẻ với bọ rùa?

3. Bọ rùa đã làm những gì để tìm mẹ?

4. Nhờ đâu các bạn tìm được mẹ cho bọ rùa?

2. Viết: Đi hỏi về chào

Bài làm:

1. Bọ rùa lạc mẹ vì: mải đuổi theo châu chấu nên lạc đường.

2. Những việc làm cho thấy kiến biết chia sẻ với bọ rùa: hỏi han khi thấy bọ rùa khóc, muốn bọ rùa tả mẹ.

3. Bọ rùa đã: vẽ tranh mẹ, cầm bức vẽ hỏi mọi người đi ngang qua.

4. Các bạn tìm được mẹ cho bọ rùa nhờ có bức vẽ mẹ của bọ rùa.

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021