Tìm đường về nhà. Nói về các vật em thấy trên đường

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Chơi trò chơi Tìm đường đi.

Tìm đường về nhà. Nói về các vật em thấy trên đường

  • Tìm đường về nhà.

  • Nói về các vật em thấy trên đường

Bài làm:

Các vật trên đường đi: xe máy, ghế đá, cột đèn, xe đạp, thùng rác, ô tô.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021