Đọc một bài thơ về trẻ em, chia sẻ về bài thơ đã học

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một bài thơ về trẻ em

a) Chia sẻ về bài thơ đã đọc

b) Viết vào phiếu đọc sách những điều em chia sẻ.

2. Chơi trò Họa sĩ nhí

Bài làm:

1.

a) Bài thơ:

TRẺ em đang tuổi thiếu nhi,

EM vui siêng học nhớ ghi vâng lời.

NHƯ là chồi biếc non tươi,

BÚP măng đất nước sáng ngời khắc ghi.

TRÊN trời mây trắng thầm thì,

CÀNH hoa rực rỡ mỗi khi nắng vàng.

BIẾT chơi siêng luyện nhẹ nhàng,

ĂN ngon mặc đẹp sẵn sàng sẻ san.

NGỦ ngon đầy đủ bình an,

BIẾT làm việc tốt ngập tràn yêu thương.

HỌC siêng yêu quý mái trường

HÀNH trang tu dưỡng nêu gương yêu đời.

LÀ thiếu nhi chẳng ham chơi,

NGOAN hiền thảo nghĩa cho đời tươi xanh.

b)

  • Tên bài thơ : Nhớ ghi vâng lời.

  • Tác giả: Dương Quốc Nam

  • Em thích nhất khổ thơ cuối.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021