Tìm từ ngữ chỉ thái độ của Lan và Tuấn khi nói về công việc của bố mẹ mình

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Mẹ của Oanh

1. Tìm từ ngữ chỉ thái độ của Lan và Tuấn khi nói về công việc của bố mẹ mình.

2. Mẹ của Oanh làm công việc gì ở trường?

3. Khi các bạn vỗ tay, Oanh cảm thấy thế nào?

4. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

  • Người làm lao công rất vất vả

  • Người làm nghề nào cũng đáng quý

  • Người làm nghề chữa bệnh, chế tạo máy rất đáng trân trọng.

Nghề nào cũng quý

*Đố bạn:

Nghề gì bạn vữa với vôi

Xây nhà cao đẹp, bạn - tôi đều cần.

(Là nghề gì?)

Ai mặc áo trắng

Có chữ thập xinh

Cho thuốc chúng mình

Mau mau lành bệnh.

(Là nghề gì?)

Nói 1-2 câu về nghề em tìm được ở câu đố (hoặc về một nghề mà em biết)

2. Viết: Ở hiền gặp lành.

Bài làm:

1.

1. Từ ngữ chỉ thái độ của Lan và Tuấn khi nói về công việc của bố mẹ mình: hãnh diện, say sưa.

2. Mẹ của Oanh làm công việc lao công ở trường?

3. Khi các bạn vỗ tay, Oanh cảm thấy rất vui.

4. Câu chuyện giúp em hiểu:

  • Người làm nghề nào cũng đáng quý.

Nghề nào cũng quý

Giải đố: nghề thợ nề, nghề bác sĩ

Nghề thợ nề khá vất vả. Công việc của các chú thợ nề là xây dựng nên nhà cửa, đường sá, cầu cống,..

2. Viết: Ở hiền gặp lành.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021