Bác Huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá, củ dưới đây?

 • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Người nặn tò he

1. Bác Huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá, củ dưới đây?

Bác Huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá, củ dưới đây?

2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của bác Huấn để tìm ra những con tò he.

3. Chon từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với thẻ màu hồng:

Bác Huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá, củ dưới đây?

4. Đọc câu văn nói về tình cảm của bạn nhỏ đối với bác Huấn.

2. Viết

a) Nghe-viết: Vượt qua lốc dữ.

b) Tìm tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc ngh:

 • Trong bài chính tả

 • Ngoài bài chính tả

c) Tìm từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp

 • Có tiếng bắt đầu bằng s

 • Có tiếng bắt đầu bằng x

 • Có tiếng bắt đầu bằng uôc

 • Có tiếng bắt đầu bằng uôt

Bài làm:

1. Đọc

1.

 • quả gấc: màu đỏ

 • nghệ: màu vàng

 • nhọ nồi: màu đen

 • chiếc lá: màu xanh

2. Từ ngữ chỉ hoạt động của bác Huấn để tìm ra những con tò he: tạo hình, nặn

3.

Khám phá và luyện tập 1. Đọc: Người nặn tò he 1. Bác Huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá, củ dưới đây? Bác Huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá, củ dưới đây? 2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của bác Huấn để tìm ra những con tò he. 3. Chon từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với thẻ màu hồng: Bác Huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá, củ dưới đây? 4. Đọc câu văn nói về tình cảm của bạn nhỏ đối với bác Huấn. 2. Viết a) Nghe-viết: Vượt qua lốc dữ. b) Tìm tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc ngh: Trong bài chính tả Ngoà

4. Câu văn nói về tình cảm của bạn nhỏ đối với bác Huấn: càng thấy yêu hơn đôi bàn tay của bác hàng xóm thân thương.

2. Viết

b)

 • Trong bài chính tả: ngột, nghìn

 • Ngoài bài chính tả: nghe, ngóng, ngừng, ngon

c)

 • Có tiếng bắt đầu bằng s: bác sĩ, kĩ sư

 • Có tiếng bắt đầu bằng x: xe đạp, thợ xây

 • Có tiếng bắt đầu bằng uôc: bán thuốc, đôi guốc

 • Có tiếng bắt đầu bằng uôt: tuốt lúa.

 • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021