Tìm các từ ngữ: Chỉ hoạt động của trẻ em; Chỉ tính nết của trẻ em

  • 1 Đánh giá

3. Tìm các từ ngữ

a. Chỉ hoạt động của trẻ em

b. Chỉ tính nết của trẻ em

4. Đặt một câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3

M. Bạn Lan đang đọc sách

Bạn Mai rất chăm chỉ

Bài làm:

3.

a. Từ ngữ chỉ hoạt động của trẻ em là: đọc sách, đi học, tưới cây, nhổ cỏ, quét nhà, rửa bát...

b. Từ ngữ chỉ tính nết của trẻ em là: ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành, lễ phép,...

4. Đặt câu:

  • Bạn Hoa rất lễ phép với mọi người
  • Bạn Hương tưới cây giúp ông nội
  • Bạn Ngọc rửa bát giúp mẹ mỗi ngày
  • 995 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021