Tìm từ ngữ chỉ người trong gia đình (theo mẫu)

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ người trong gia đình (theo mẫu)

Mẫu: ông bà, anh em,...

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Chọn từ ngữ trong khung phù hợp với mỗi ô trống

b) Ngắt đoạn văn sau thành 3 câu rồi viết lại cho đúng chính tả:

Ông tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi ông thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện rất thú vị chúng tôi rất yêu quý ông.

Bài làm:

3.

Ví dụ ông bà, anh em, chị em, cô chú, chú thím, cậu mợ, anh chị.

4.

a) bố mẹ, chị em, ông bà

b)

Ông tôi năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Ông thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện rất thú vị. Chúng tôi rất yêu quý ông.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021