Trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần.

Bài làm:

Những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần:

  • Tưới hoa

  • Trồng rau giúp mẹ

  • Nhổ tóc sâu cho bà

  • Đi chạy bộ với bố

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021