Chơi trò chơi Ca sĩ nhí

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Chơi trò chơi Ca sĩ nhí:

  • Hát bài hát về thầy cô

  • Nói 1-2 câu về bài hát

Bài làm:

1.

Học sinh tự nêu cảm nhận cá nhân.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021