Nói với người thân về tên của một vài bạn trong lớp

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Nói với người thân về tên của một vài bạn trong lớp.

Bài làm:

  • Trần Ngọc Diệp: chiếc lá ngọc ngà và kiêu sa.

  • Nguyễn Cát Tường: niềm vui, điềm lành, sự thịnh vượng.

  • Phạm Thành Đạt: sự nghiệp thành công.

  • Trịnh Tuấn Kiệt: người xuất chúng trong thiên hạ.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021