[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Bà tôi

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 4: Bà tôi trang 69 sgk tiếng việt 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Khởi động

Trao đổi với bạn về những điều em thấy trong bức tranh dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Bà tôi

Trả lời: Bà dắt tay cháu trên đường đi học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Bà tôi

1. Tìm các câu văn nói về mái tóc của bà.

2. Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ?

Tìm các câu văn nói về mái tóc của bà. Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ?

3. Điều gì đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ?

4. Em thích việc làm nào của bà với bạn nhỏ? Vì sao?

2. Viết

a) Nghe-viết: Bà tôi (Từ Tối nào đến hết)

b) Viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái.

(c) Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi chỗ trống:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm 2-3 từ ngữ

a) Có tiếng chăm

b) Có tiếng thương

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Chọn ở mỗi nhóm một từ để xếp thành câu

Tìm 2-3 từ ngữ có tiếng chăm

Mẫu: Ông bà chăm sóc cháu.

b) Đặt 2-3 câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà.

=> Xem hướng dẫn giải

5. Kể chuyện

a) Xem tranh, nói 1-2 câu về nội dung của từng bức tranh

b) Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và gợi ý dưới tranh.

Xem tranh, nói 1-2 câu về nội dung của từng bức tranh

c) Kể lại toàn bộ câu chuyện

6. Viết bưu thiếp

a) Đọc bưu thiếp sau và trả lời câu hỏi:

Xem tranh, nói 1-2 câu về nội dung của từng bức tranh

  • Bạn Tùng viết bưu thiếp gửi ai?

  • Bạn Tùng viết bưu thiếp nhân dịp gì?

  • Bạn Tùng viết những nội dung gì trong bưu thiếp?

b) Viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật một người thân.

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

1. Đọc một bài văn về gia đình.

a) Chia sẻ về bài văn đã đọc.

b) Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chơi trò chơi Ca sĩ nhí

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem