Tìm các câu văn nói về mái tóc của bà. Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Bà tôi

1. Tìm các câu văn nói về mái tóc của bà.

2. Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ?

Tìm các câu văn nói về mái tóc của bà. Chi tiết nào cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ?

3. Điều gì đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ?

4. Em thích việc làm nào của bà với bạn nhỏ? Vì sao?

2. Viết

a) Nghe-viết: Bà tôi (Từ Tối nào đến hết)

b) Viết tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái.

(c) Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi chỗ trống:

Bài làm:

1.

1. Các câu văn nói về mái tóc của bà: mái tóc bà đã điểm bạc.

2. Chi tiết cho thấy bà rất yêu thương bạn nhỏ: âu yếm nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu.

3. Điều đưa bạn nhỏ vào giấc ngủ: giọng bà ấm áp.

4. Em thích việc làm của bà với bạn nhỏ: bà kể chuyện cho bạn nhỏ nghe.

2.

a) Nghe-viết: Bà tôi

b) Tên người thân theo thứ tự bảng chữ cái: chị Ánh, anh Bình, bác Hà, cô Hải, chú Kiên, cậu Mạnh.

(c)

  • lời, nắng, lúa

  • muộn, chuông, luôn

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021