Tìm 2-3 từ chỉ đặc điểm có tiếng rộng

 • 1 Đánh giá

3. Tìm 2-3 từ chỉ đặc điểm có tiếng:

 • rộng

 • sạch

 • yên

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Đặt 1-2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

b) Đặt câu hỏi cho từ được in đậm:

 • Thư viện trường rất yên tĩnh.

 • Sân trường rộng rãi, nhiều cây xanh.

Bài làm:

3.

 • rộng: rộng rãi,

 • sạch: sạch sẽ, sạch đẹp

 • yên: yên tĩnh, yên lặng, yên ắng

4.

a)

 • Thư viện trường em rất rộng rãi và sạch đẹp.

 • Trong thư viện mọi người đều rất yên lặng.

b)

 • Thư viện trường thế nào?

 • Sân trường thế nào?

 • 431 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021