Tìm từ ngữ chỉ người thân xếp vào hai nhóm

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ người thân xếp vào hai nhóm

  • Họ nội: ông nội

  • Họ ngoại: ông ngoại

4. Đặt 1-2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3

Bài làm:

3.

  • Họ nội: ông nội, bà nội, bác, chú, thím, anh, chị, em,..

  • Họ ngoại: ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ, anh, chị, em,...

4.

Ví dụ: Cậu em là một ca sĩ, cậu hát rất hay!

  • 159 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021