Lúc đầu cô bé nuôi con gì? Kể tên các con vật mà cô bé đã đổi.

 • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Cô chủ không biết quý tình bạn

1. Lúc đầu cô bé nuôi con gì?

2. Kể tên các con vật mà cô bé đã đổi.

3. Vì sao chú chó bỏ đi?

4. Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?

 • Phải nuôi nhiều con vật trong nhà.

 • Phải biết trao đổi thú cưng.

 • Phải biết quý trọng tình bạn.

Những người bạn nhỏ

Đố bạn:

 • Con gì đuôi ngắn, tai dài

Mắt hồng lông mượt, có tài chạy nhanh?

 • Con gì hai mắt trong veo

Thích nằm sưởi nắng thích trèo cây cau?

 • Nói 1-2 câu về con vật tìm được ở lời giải đố.

2. Viết: Im lặng lắng nghe.

Bài làm:

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Cô chủ không biết quý tình bạn

1. Lúc đầu cô bé nuôi con gà trống.

2. Tên các con vật mà cô bé đã đổi: gà trống, gà mái, vịt, chó.

3. Chú chó bỏ đi vì không muốn kết thân với cô chủ không biết quý tình bạn.

4. Câu chuyện giúp em hiểu:

 • Phải biết quý trọng tình bạn.

Những người bạn nhỏ

Giải đố:

 • Con thỏ
 • Con mèo
 • Nhà em có nuôi con mèo bắt chuột rất giỏi.

2. Viết: Im lặng lắng nghe.

 • 22 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021