Tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây

  • 1 Đánh giá

3. Tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây

Tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Sắp xếp lại các từ ngữ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành câu mới:

  • Con cháu chăm sóc ông bà.

  • Cháu thương yêu ông bà

Mẫu: Con yêu mẹ -> Mẹ yêu con

b) Đặt 1-2 câu nói về tình cảm gia đình.

Bài làm:

3.

Tìm quả chứa từ ngữ không cùng nhóm trên mỗi cây

4.

a)

  • Con cháu chăm sóc ông bà. -> Ông bà chăm sóc con cháu.

  • Cháu thương yêu ông bà -> Ông bà thương yêu cháu.

b) Ông bà luôn mong con cháu khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021