Chọn chiếc lá có từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với từng bộ phận của con lợn đất.

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Con lợn đất

1. Chọn chiếc lá có từ ngữ chỉ đặc điểm phù hợp với từng bộ phận của con lợn đất.

2. Mẹ mua con lợn đất cho bạn nhỏ để làm gì?

3. Bạn nhỏ mong muốn điều gì khi mua lợn đất?

4. Em có thích nuôi lợn đất không? Vì sao?

2. Viết

a) Nhìn-viết: Mẹ (6 dòng thơ cuối)

b) Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ c hoặc k:

  • Trong bài chính tả

  • Ngoài bài chính tả

(c) Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô trống:

Bài làm:

Khám phá và luyện tập

1.

1.

2. Mẹ mua con lợn đất cho bạn nhỏ để bạn nhỏ nuôi.

3. Bạn nhỏ mong muốn khi mua lợn đất: lợn đất giúp em mua được những cuốn sách yêu thích.

4. Em có thích nuôi lợn đất. Vì lợn đất trông rất đáng yêu và em có thể tiết kiệm tiền.

2. Viết

a) Nhìn-viết: Mẹ (6 dòng thơ cuối)

b)

  • Trong bài chính tả: con, cũng, cà, có, của, kẽo.

  • Ngoài bài chính tả: cua, kéo, kim, cộng, kìm, cánh.

(c) quả lựu, trĩu cành, ríu rít

chỉ dẫn, vẫy tay, dỗ dành

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021