Chọn tiếng ở bông hoa ghép được với tiếng ở cành lá để tạo thành từ ngữ

  • 1 Đánh giá

3. Chọn tiếng ở bông hoa ghép được với tiếng ở cành lá để tạo thành từ ngữ

4. Đặt 1-2 câu có từ ngữ ghép được ở bài tập 3.

Bài làm:

3.

Các từ ngữ: siêng năng, thông minh, hiền lành, dũng cảm.

4.

  • Bạn Long rất thông minh.

  • Những vị anh dùng đã dũng cảm chiến đấu cứu nước.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021