Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em điều gì thú vị? Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Đồ đạc trong nhà

1. Chọn từ ngữ phù hợp với từng đồ vật dưới đây:

Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em điều gì thú vị? Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân?

2. Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em điều gì thú vị?

3. Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân?

Những người bạn nhỏ

Thi kể tên những đồ vật trong nhà bắt đầu bằng chữ ch.

2. Viết: Kính thầy yêu bạn.

Bài làm:

1. Đọc:

1.

Ngọn đèn và tủ sách mang đến cho em điều gì thú vị? Vì sao bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân?

2. Ngọn đèn như ngôi sao nhỏ gọi về niềm vui. Tủ sách kể bao chuyện lạ trên đời cho em.

3. Bạn nhỏ xem đồ đạc trong nhà là bạn thân vì đồ đạc cùng em trò chuyện.

Những người bạn nhỏ

Tên những đồ vật trong nhà bắt đầu bằng chữ ch : chậu, chảo, chuông, chén, chổi,...

2. Viết: Kính thầy yêu bạn.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021