Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh

4. Đặt và trả lời câu hỏi về hoạt động của 1-2 người có trong bức tranh ở bài tập 3.

Mẫu: - Bố làm gì?

- Bố tỉa lá cho cây.

Bài làm:

3. Từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh:

tỉa cây, hái hoa, bắt sâu, bắt bướm

4. Đặt và trả lời câu hỏi về hoạt động của 1-2 người có trong bức tranh ở bài tập 3.

- Mẹ làm gì?

- Mẹ bắt sâu cho cây.

- Bé làm gì?

- Bé đang bắt bướm.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021