[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Cô chủ nhà tí hon

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Cô chủ nhà tí hon trang 58 sgk tiếng việt 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Khởi động

Ghép chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) thành từ ngữ chỉ người trong gia đình:

Trả lời: bà ngoại, ông ngoại, bà nội, ông nội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Cô chủ nhà tí hon

1. Ông đã nói gì khi Vân nếm thử thức ăn?

2. Ông đã giúp Vân biết thêm điều gì?

3. Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy thế nào? Vì sao?

4. Khi có khách, em sẽ làm gì để giống cô chủ nhà tí hon?

Hoa lễ phép

Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời của em khi đi học, khi về nhà:

  • Với người thân

  • Với thầy cô

2. Viết: Gọi dạ bảo vâng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi người trong bức tranh

4. Đặt và trả lời câu hỏi về hoạt động của 1-2 người có trong bức tranh ở bài tập 3.

Mẫu: - Bố làm gì?

- Bố tỉa lá cho cây.

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Tưởng tượng mình là cô chủ nhà tí hon, viết lời cảm ơn ông.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021