Tưởng tượng mình là cô chủ nhà tí hon, viết lời cảm ơn ông.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Tưởng tượng mình là cô chủ nhà tí hon, viết lời cảm ơn ông.

Bài làm:

"Cảm ơn ông đã gọi con là cô chủ, con cảm thấy rất vui ạ!"

  • 86 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021