Tìm 2-3 từ ngữ có tiếng chăm

  • 1 Đánh giá

3. Tìm 2-3 từ ngữ

a) Có tiếng chăm

b) Có tiếng thương

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Chọn ở mỗi nhóm một từ để xếp thành câu

Tìm 2-3 từ ngữ có tiếng chăm

Mẫu: Ông bà chăm sóc cháu.

b) Đặt 2-3 câu nói về tình cảm của các cháu đối với ông bà.

Bài làm:

3.

a) Có tiếng chăm: chăm sóc, chăm chỉ, chăm bẵm

b) Có tiếng thương: thương yêu, thương mến, thương xót

4.

a)

  • Ông bà chăm sóc cháu.

  • Con cháu yêu quý ông bà

  • Ông bà động viên con cháu.

  • Cha mẹ chăm sóc con.

  • Con giúp đỡ cha mẹ.

b) Cháu rất yêu quý ông bà. Cháu ước ông bà mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi.

  • 157 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021