Tìm từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây

 • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a) Câu nào dưới đây dùng để kể về việc làm của mẹ?

 • Mẹ em là cô giáo à?

 • Mẹ đã về nhà chưa?

 • Mẹ em đang nấu cơm.

b) Cuối những dòng nào dưới đây có thể dùng dấu chấm:

 • Em đi học về

 • Ông đang làm việc ở đâu

 • Bà tưới cây trong vườn

Bài làm:

5.

Từ ngữ chỉ người trong khổ thơ dưới đây: con, mẹ, ông, bà, cháu.

4.

a) Câu dùng để kể về việc làm của mẹ"

 • Mẹ em đang nấu cơm.

b) Cuối những dòng dưới đây có thể dùng dấu chấm:

 • Em đi học về

 • Bà tưới cây trong vườn

 • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021