[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 4: Út Tin

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài bài 4: Út Tin trang 21 sgk tiếng việt 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Khởi động

Nói về những điểm dáng yêu ở một người bạn theo gợi ý:

Trả lời:

- Hoa cười rất xinh.

- Minh luôn hòa đồng và vui tính.

- Linh có má lúm đồng tiền.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Út Tin

1. Sau khi cắt tóc, gương mặt Út Tin thế nào?

2. Đôi mắt của Út Tin có gì đẹp?

3. Vì sao tác giả nghĩ Út Tin không thích bị bẹo má?

4. Nói về một vài thay đổi của em khi lên lớp Hai.

2. Viết

a) Nhìn-viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

b) Tìm chữ cái thích hợp với ô trống. Học thuộc tên chữ cái trong bảng.

c) Chọn chữ g hoặc gh thích hợp:

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm cách từ ngữ:

a) Có tiếng "sách". Mẫu: sách vở.

b) Có tiếng "học". Mẫu: học bài

4. Đặt 1-2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

=> Xem hướng dẫn giải

6. Viết thời gian biểu

a) Đọc lại thời gian biểu của cầu thủ nhí Lê Đình Anh và trả lời câu hỏi:

  • Bạn Đình Anh lập thời gian biểu cho những buổi nào trong ngày?

  • Mỗi cột trong thời gian biểu viết những nội dung gì?

b) Viết thời gian biểu một buổi trong ngày của em.

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

1. Đọc một truyện về trẻ em

a. Chia sẻ về truyện đã đọc

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ

2. Chơi trò chơi Họa sĩ nhí

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem