Đọc một bài thơ về nghề nghiệp, chia sẻ về bài thơ đã học

 • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một bài thơ về nghề nghiệp

a) Chia sẻ về bài thơ đã học

b) Viết vào phiếu những điều em đã chia sẻ

2. Nói về cách em tìm một bài thơ và một truyện đã học ở mục lục sách Tiếng Việt 2 tập một.

Bài làm:

1. Đọc một bài thơ về nghề nghiệp

a)

 • Tên bài thơ: Chú là bộ đội
 • Nghề nghiệp: Bộ đội
 • Chú là chú em
  Chú đi tiền tuyến, nửa đêm chú về
  Ba lô con cóc to bè
  Mũ tai bèo bẻ vành xòe trên vai
  Cả nhà mừng quá chú ơi!
  Y như em đã mơ rồi đêm nao.
  Chú về kể chuyện vui sao
  Mỹ thua cũng khóc nhu nhiều trẻ con
  Chắp tay lạy má xin cơm
  Em mà có đói chẳng hèn thế đâu.
  Muốn xin chiếc mũ tai bèo
  Làm cô giải phóng, vượt đèo Trường Sơn.

2.

 • Bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi ở trang 18.

 • Bài đọc Bọ rùa tìm mẹ ở trang 42.

 • 35 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021