Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Cánh đồng của bố

1. Dòng nào dưới đây có thể thay thế cho ngày tôi chào đời:

  • ngày tôi được sinh ra

  • ngày tôi được bố ẵm

  • ngày bố thức để nhìn tôi ngủ

2. Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời?

3. Vì sao bố phải đi nhẹ chân?

4. Bài học giúp em hiểu điều gì?

2. Viết

a) Nghe-viết: Bọ rùa tìm mẹ ( từ đầu đến lạc đường)

b) Chọn chữ ng hoặc ngh thích hợp với mỗi ô trống:

(c) Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với chỗ trống:

Bài làm:

1. Đọc: Cánh đồng của bố

1. Dòng nào dưới đây có thể thay thế cho ngày tôi chào đời:

  • ngày tôi được sinh ra.

2. Những chi tiết cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời:

  • Bố thốt lên sung sướng: Trời ơi con tôi.

  • Ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi.

  • Ông nói rằng chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy.

3. Bố phải đi nhẹ chân vì không muốn tôi tỉnh giấc.

4. Bài học giúp em hiểu tình yêu thương bao la của bố dành cho con.

2. Viết

b) nghĩ, ngang, ngồi

(c) đã, chữ, những

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021