Nói về việc người thân đã làm để giúp em

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

Chơi trò chơi Bàn tay diệu kì

Nói về việc người thân đã làm để giúp em

Bài làm:

Bàn tay mẹ giúp em chải tóc, mặc quần áo, đeo cặp, đi giày,..

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021