Nêu những việc bạn Đình Anh làm vào buổi sáng. Bạn Đình Anh đá bóng vào lúc nào:

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc

(1). Nêu những việc bạn Đình Anh làm vào buổi sáng

(2). Bạn Đình Anh đá bóng vào lúc nào: 7:30 16: 30 20:00

2. Viết

b. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi sao. Học thuộc tên các chữ cái trong bảng

c. Chọn chữ c hoặc k thích hợp vào chỗ chấm: nấu ....ơm tưới ...ây xâu ....im

Bài làm:

1.

(1) Những việc bạn Đình Anh làm vào buổi sáng là:

  • vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng
  • Học ở trường
  • Riêng thứ bảy, chủ nhật: Tham gia câu lạc bộ bóng đá.

(2) Bạn Đình Anh đá bóng vào lúc: 16:30

2.

b. Viết chữ cái thích hợp:

Số thứ tựChữ cáiTên chữ cái
1aa
2ăá
3â
4b
5c
6d
7đđê
8ee
9êê

c. Điền từ vào chỗ chấm:

nấu cơm tưới cây xâu kim

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021