Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là gì? Món quà có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Cái bàn học của tôi

1. Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là gì?

2. Món quà có đặc điểm gì?

3. Vì sao bạn nhỏ rất thích hai ngăn bàn?

4. Bạn nhỏ cảm thấy thế nào mỗi khi ngồi vào bàn học?

2. Viết

a) Nghe-viết: Chị tẩy và em bút chì.

b) Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ c hoặc k gọi tên từng sự vật, hoạt động dưới đây:

Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là gì? Món quà có đặc điểm gì?

c) Chọn tiếng ở bút chì phù hợp với tiếng ở tẩy:

Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là gì? Món quà có đặc điểm gì?

Bài làm:

1. Đọc

1. Món quà đặc biệt mà bố tặng bạn nhỏ là cái bàn học.

2. Món quà có đặc điểm: nhỏ xinh tự tay bố đóng.

3. Bạn nhỏ rất thích hai ngăn bàn vì nó giống như một kho báu bí mật.

4. Bạn nhỏ cảm thấy thân quen và ấm áp như có bố ngồi cạnh mỗi khi ngồi vào bàn học.

2. Viết

a) Nghe-viết: Chị tẩy và em bút chì.

b) Chiều cao, kính lúp, kéo co.

c)

  • mũ dạ, dễ chịu, rễ cây, rơm rạ.

  • bay lượn, lượng sức, vươn vai, vương vãi.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021