Sau khi cắt tóc, gương mặt Út Tin thế nào? Đôi mắt của Út Tin có gì đẹp?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Út Tin

1. Sau khi cắt tóc, gương mặt Út Tin thế nào?

2. Đôi mắt của Út Tin có gì đẹp?

3. Vì sao tác giả nghĩ Út Tin không thích bị bẹo má?

4. Nói về một vài thay đổi của em khi lên lớp Hai.

2. Viết

a) Nhìn-viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

b) Tìm chữ cái thích hợp với ô trống. Học thuộc tên chữ cái trong bảng.

c) Chọn chữ g hoặc gh thích hợp:

Bài làm:

1. Đọc: Út Tin

1. Sau khi cắt tóc, gương mặt Út Tin: trông lém lỉnh hẳn.

2. Đôi mắt của Út Tin: hệt như vì sao đang cười.

3. Tác giả nghĩ Út Tin không thích bị bẹo má vì mai Út Tin là học sinh lớp Hai rồi.

4. Nói về một vài thay đổi của em khi lên lớp Hai: Em cao hơn, biết tự giác giúp đỡ bố mẹ việc nhà.

2. Viết

a) Nhìn-viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

b)

c)

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021