Tìm cách từ ngữ: Có tiếng "sách"

  • 1 Đánh giá

3. Tìm cách từ ngữ:

a) Có tiếng "sách". Mẫu: sách vở.

b) Có tiếng "học". Mẫu: học bài

4. Đặt 1-2 câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

Bài làm:

3.

a) Có tiếng "sách".

Ví dụ: sách vở, quyển sách, cặp sách, sách giáo khoa,...

b) Có tiếng "học".

Ví dụ: học bài, đi học, học hành, chăm học, học hỏi,...

4.

Ví dụ:

  • Em soạn sách vở trước khi đến lớp.

  • Em chăm chỉ học hành.

  • 1.140 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021