Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ:

a) Chỉ đặc điểm có trong đoạn văn:

Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm có trong đoạn văn

b) Chỉ đặc điểm ngôi trường em đang học.

4. Chơi trò chơi Ca sĩ nhí

Bài làm:

3.

a) Chỉ đặc điểm có trong đoạn văn: mới, cũ, vàng, đỏ.

b) Chỉ đặc điểm ngôi trường em đang học: đẹp đẽ, khang trang, màu vàng, đẹp.

4. Chơi trò chơi Ca sĩ nhí

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021