Ông đã nói gì khi Vân nếm thử thức ăn? Ông đã giúp Vân biết thêm điều gì?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Cô chủ nhà tí hon

1. Ông đã nói gì khi Vân nếm thử thức ăn?

2. Ông đã giúp Vân biết thêm điều gì?

3. Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy thế nào? Vì sao?

4. Khi có khách, em sẽ làm gì để giống cô chủ nhà tí hon?

Hoa lễ phép

Cùng bạn đóng vai, nói và đáp lời của em khi đi học, khi về nhà:

  • Với người thân

  • Với thầy cô

2. Viết: Gọi dạ bảo vâng

Bài làm:

1.

1. Ông đã nói khi Vân nếm thử thức ăn: Mời cả nhà cùng ăn cơm nào.

2. Ông đã giúp Vân biết thêm điều: Vân là cô chủ nhà tí hon.

3. Khi được ông gọi là cô chủ nhà tí hon, Vân cảm thấy mình thật quan trọng vì được làm cô chủ.

4. Khi có khách, em sẽ làm để giống cô chủ nhà tí hon: chào hỏi, mời khách vào nhà, rót nước pha trà mời khách uống.

Hoa lễ phép

  • Với người thân: Thư mẹ, con đi học ạ./ Thưa mẹ con đã về.

  • Với thầy cô: Con chào cô ạ./ Con chào cô con về ạ.

2. Viết: Gọi dạ bảo vâng

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021