Tìm những từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng sau

  • 1 Đánh giá

3. Tìm những từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng sau:

  • Người sinh ra em

  • Người sinh ra bố em

  • Người sinh ra mẹ em

b) Tìm thêm 3-5 từ chỉ người trong gia đình (theo mẫu)

Mẫu: anh, em

4. Đặt 1-2 câu giới thiệu người bạn thân của em (theo mẫu)

Bài làm:

3.

  • Người sinh ra em: mẹ

  • Người sinh ra bố em: bà nội

  • Người sinh ra mẹ em: bà ngoại

b) Ví dụ: anh, em, cô, dì, chú, bác, thím, cậu, mợ.

4.

  • Chị Hà là chị gái của em.

  • Bà Thanh là bà ngoại của em.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021