Đọc một bài về đồ vật hoặc con vật. Chia sẻ về bài đã đọc.

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một bài về đồ vật hoặc con vật.

a) Chia sẻ về bài đã đọc.

b) Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Chơi trò chơi Đi tìm kho báu.

  • Thi tìm những đồ vật trong kho báu.

  • Nói về những đồ vật có trong kho báu em tìm được.

Bài làm:

1.

  • Tên bài đọc: Chiếc đèn học của em.

  • Tên đồ vật: Chiếc đèn học

  • Đặc điểm: có chiếc áo màu đỏ, nó được lắp bởi bóng đèn có 25W.

  • Công dụng: Đèn cho em có đủ ánh sáng khi học bài.

2.

  • Thi tìm những đồ vật trong kho báu.

  • Nói về những đồ vật có trong kho báu em tìm được.

  • 84 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021