Đọc một bài văn về trường học, chia sẻ về bài thơ đã đọc

  • 1 Đánh giá

Vận dụng

1. Đọc một bài văn về trường học.

a) Chia sẻ về bài văn đã đọc

b) Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

2. Trao đổi về cách em bảo quản sách.

Bài làm:

1.

Đó là bài văn kể về trường Đại học của chị gái em. Trong trí tưởng tượng của em, ở đó rất là tuyệt. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để được như chị.

2.

Em bảo quản sách bằng cách đặt tay làm sao để không bị quăn mép, nát vở, luôn giữ sách cho sạch đẹp. Cất đúng nơi, không để sách bừa bãi.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021