Tìm từ ngữ tả mái tóc của Lam. Thầy hiệu trưởng khen Lam thế nào?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Tóc xoăn và tóc thẳng

1. Tìm từ ngữ tả mái tóc của Lam.

2. Thầy hiệu trưởng khen Lam thế nào?

3. Sau hội diễn văn nghệ, Lam và các bạn thay đổi ra sao?

4. Nói với bạn điều em thích ở bản thân.

Ai cũng đáng yêu

Nói với bạn về một bức ảnh của em. Đặt tên cho bức ảnh.

2.Viết: Bạn bè sum họp

Bài làm:

1. Đọc:

1. Từ ngữ tả mái tóc của Lam: xoăn bồng bềnh.

2. Thầy hiệu trưởng khen Lam: nhảy đẹp, có mái tóc biết nhảy.

3. Sau hội diễn văn nghệ, các bạn không trêu Lam nữa, Lam rất vui.

4. Điều em thích ở bản thân: Em có đôi mắt to tròn long lanh giống mẹ.

2.Viết: Bạn bè sum họp

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021