Theo em, đâu là hai người bạn mới của lớp Kim? Bạn Sa Li mặc trang phục như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Bạn mới

1. Theo em, đâu là hai người bạn mới của lớp Kim?

2. Bạn Sa Li mặc trang phục như thế nào?

3. Tìm những từ ngữ tả hình dáng của bạn Vừ.

4. Vì sao Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới?

2. Viết:

a) Nghe-viết: Mỗi người một vẻ.

b) Giải các câu đố sau, biết rằng lời giải đố chứa tiếng bắt đầu bằng g hoặc gh:

- Bốn chân mà chỉ ở nhà

Khi nào khách đến kéo ra mời ngồi?

- Lấp la lấp lánh

Treo ở trên tường

Khi nào đến trường

Bé soi chải tóc?

c) Chọn vần thích hợp với mỗi ô trống và thêm dấu thanh nếu cần:

Theo em, đâu là hai người bạn mới của lớp Kim? Bạn Sa Li mặc trang phục như thế nào?

Bài làm:

1. Đọc

1. Theo em, hai người bạn mới của lớp Kim là bạn áo xanh dương và áo hồng.

2. Bạn Sa Li mặc chiếc áo dài màu hồng phấn nhưng không xẻ tà như cô giáo, trên áo có 2 dải lụa trang trí hoa văn: một dải thắt ngang lưng, một dải chéo qua vai.

3. Những từ ngữ tả hình dáng của bạn Vừ: vóc dáng khỏe mạnh, nước da đỏ hồng, mắt hơi xếch.

4. Kim thích trò chuyện với hai người bạn mới vì mỗi bạn giúp Kim biết thêm bao điều thú vị.

2. Viết:

a) Nghe-viết: Mỗi người một vẻ.

b)

  • ghế

  • gương

c) bay, cây, đầy

dàng, lang, tràn.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021