Tìm từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại

  • 1 Đánh giá

Khám phá và luyện tập

1. Đọc: Bà nội, bà ngoại (Trích)

1. Tìm từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại.

2. Chi tiết nào cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ.

3. Bài thơ nói về điều gì?

  • Tình cảm của bạn nhỏ với vườn cây nhà bà.

  • Tình cảm của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại.

  • Tình cảm của bạn nhỏ với dòng sông quê.

Hoa yêu thương

Kể những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc.

  • Của người thân đối với em

  • Của em đối với người thân

2. Viết: Học thầy, học bạn.

Bài làm:

1. Từ ngữ chỉ tình cảm của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại: thương, biết, thiết tha.

2. Chi tiết cho thấy hai bà rất yêu bạn nhỏ: bà trồng na, yêu cháu, bà ngoại mong, bà nội trông

3. Bài thơ nói về:

  • Tình cảm của bạn nhỏ với bà nội, bà ngoại.

Hoa yêu thương

Những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc.

  • Của người thân đối với em: bố mẹ chăm lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ.

  • Của em đối với người thân: bóp tay chân cho bà, đỡ bà mỗi khi đi lại khó khăn.

2. Viết: Học thầy, học bạn.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021