Tìm cặp từ phù hợp với hình vẽ (theo mẫu)

 • 1 Đánh giá

3. Tìm cặp từ phù hợp với hình vẽ (theo mẫu):

Tìm cặp từ phù hợp với hình vẽ (theo mẫu)

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a) Câu nào dưới đây dùng để thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi thấy chiếc bàn mới?

Cái bàn học rất mới.

Cái bàn học mới hay cũ?

Ồ, cái bàn học mới quá!

b) Chọn dấu câu phù hợp với mỗi chỗ trống:

 • Chà, tảng đá nặng ghê ____
 • Quyển sách này hơi mỏng ____
 • A, phòng học mới rộng quá ____
 • Cái thước ngắn của bạn nào nhỉ ____

c) Viết lại các câu thể hiện cảm xúc ở bài tập b.

Bài làm:

3.

 • dài - ngắn

 • dày - mỏng

 • to - nhỏ

 • sáng - tối

4.

a) Câu dùng để thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi thấy chiếc bàn mới: Ồ, cái bàn học mới quá!

b)

 • Chà, tảng đá nặng ghê !

 • Quyển sách này hơi mỏng .

 • A, phòng học mới rộng quá !

 • Cái thước ngắn của bạn nào nhỉ ?

 • 101 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021