Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của con người, con vật trong tranh

  • 1 Đánh giá

3. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của con người, con vật trong tranh

4. Đặt và trả lời câu hỏi về con người, con vật tìm được ở bài tập 3.

Mẫu: Ai tưới cây - Bạn nhỏ tưới cây.

Bài làm:

3.

Từ ngữ chỉ hoạt động của con người, con vật trong tranh: tưới cây,giặt giũ, làm vườn, gáy, hót, sủa, mổ thóc.

4.

  • Ai tưới cây? - Bạn nhỏ tưới cây.
  • Ai giặt giũ? - Mẹ giặt giũ.

  • Ai làm vườn? - Bố làm vườn.

  • Con gì hót? - Con chim hót.

  • Con gì sủa? - Con chó sủa

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021