[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: ai ngoan sẽ được thưởng trang 82 sgk tiếng việt 2 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Khởi động

Thi hát, đọc thơ về Bác Hồ.

=> Xem hướng dẫn giải

Khám phá và luyện tập

1. Đọc (sgk)

a. Khi đến trại nhi đồng, Bác Hồ cùng em đi thăm những nơi nào?

b. Bác Hồ hỏi các em học sinh những gì?

c. Đến lượt mình nhận kẹo, Tộ đã nói gì với Bác Hồ?

d. Vì sao Bác Hồ vẫn chia kẹo cho Tộ?

2. Viết

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

b. Ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

4. Đặt 2 - 3 câu về Bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập 3

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Trao đổi về 1 - 2 việc làm của học sinh thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem